Spørgsmål og svar

 • Der bliver snakket meget om tigerspring i min mødregruppe. Er der noget der hedder tigerspring og kan man regne med at de kommer på helt bestemte datoer?
  Louise, Vesterbro

  Kære Louise, tusind tak for dit spørgsmål, om børn af og til tager et ”tigerspring” i deres udvikling. Det korte svar er, at det afhænger af, hvad man lægger i ordet.

  Børns udvikling – især for børn mellem 0-6 år – forløber meget forskelligt, hvilket gør at det er meget svært at sætte dato på. Det betyder dog ikke, at man ikke har et mønster for børns udvikling. Man ved selvfølgelig noget om, hvornår og hvordan forskellige områder (motoriske, kognitive/intellektuelle, sproglige, sociale færdigheder) udvikles, hvilket også er beskrevet i den meget omtalte bog ”Vidunderlige uger”. Der findes eksempelvis gennemsnitlige normer for, hvornår barnet begynder at rejse sig og begynder at gå, hvornår de første ord kommer, og hvornår talen udvikles. Der er tale om udviklingstrin, som ikke præcist fastlægger tidspunktet for udvikling af forskellige færdigheder, fordi børn er forskellige.

  Vi ved, at en række afgørende forudsætninger for barnets udvikling skal være til stede. Det er nødvendigt, at barnet forstås og stimuleres, støttes og udfordres i en grad, der passer til det enkelte barns udvikling.

  Det lille barn skal lære utroligt mange ting, motorisk, kognitivt, sprogligt og socialt. Det skal kunne klare stærke følelser, udfordringer, nederlag og frustrationer. Udvikle selvstændighed og gåpåmod. Gennem alle disse ting udvikles barnets krop og hjerne ud fra de medfødte genetiske forudsætninger, som barnet har.

  Heldigvis er børn – i forskellig grad - programmeret til at tage fat på udviklingsopgaven, de kan slet ikke lade være, de har en indbygget trang til at blive bedre, at øve sig og kunne mestre flere og flere områder. Det gør de bl.a. gennem leg og socialt samvær med andre børn og med voksne, som har øje for, hvad børn er optaget af og hvilken støtte, hjælp og opmuntring barnet skal have til både at kunne mestre tilværelsen og prøve at overvinde sine egne begrænsninger.

  Mange forældre oplever, når de iagttager deres børns udvikling, at udviklingen foregår i spring. Sådan kan udviklingen også godt beskrives. Barnet retter på forskellige tidspunkter opmærksomheden på særlige udviklingsopgaver (sprog, motoriske færdigheder, social indsigt mv.) og mange forældre oplever, at nu kan barnet pludselig noget, som det måske i lang tid har øvet sig på.

  Det kan godt opleves som et ”tigerspring”- et stort skridt fremad. Sådan er det for nogle børn, hos andre forløber udviklingen mere kontinuerligt. En del forældre oplever især ændringerne (springet), når de er meget sammen med barnet f.eks. i ferier, hvor samværet ofte har en større intensitet.

  Det er ikke sådan, at man som forældre skal blive bekymret hvis man ikke ser et ”tigerspring” hos ens barn, for udviklingen kan forløbe meget forskelligt. Man skal se på sit barn i en helhed over tid, og hvis det giver anledning til bekymring, så tal med andre, der kender barnet, f.eks. barnets pædagoger og hør, hvad de siger. Børn passer ikke altid ind i snævre skemaer og kategorier.

  Mest af alt skal du gennem en opmærksom og omsorgsfuld relation se på, hvad dit barn er optaget af, og hvordan du kan være med til at stimulere dit barns fortsatte udvikling gennem samvær, leg og aktiviteter. Det er naturligvis også her, at det rigtige legetøj kommer ind.

  Du skal også være opmærksom på, at udvikling også kræver kræfter. Hvis barnet har taget et ordentlig spring, er det måske kommet til et stade, hvor det stadig skal bruge mange kræfter på at automatisere de nye færdigheder – det kan forbigående give en pirrelighed hos barnet.

  Det vigtigste er fortsat at støtte barnet til at give sig i kast med de udfordringer, som livet giver, og medvirke til, at dit barn har lyst til at udvikle sig og give sig i kast med nye og også svære ting. På den måde vil du give dit barn den bedste gave, som det kan få: troen på sig selv og egen formåen.

  Vi håber at det gav svar på dit spørgsmål. Mange hilsner Lizzi & Freddy


Stil et spørgsmål